WWOO Geschiedkundige Kring Windeke in de WereldOOrlogen

Meer informatie bij
Wim Keppens
Stationsstraat 91
9860 Scheldewindeke
09 362 85 49
of wjgkeppens at gmail.com