De jaarlijkse herdenking van de Wapenstilstand heeft dit jaar op 11 november plaats in Balegem.

De plechtigheid, opgeluisterd door de KMV ‘Voor God en Vlaanderland’ – Scheldewindeke, start om 9u30 met een eredienst in de kerk, gevolgd door een huldiging aan het monument (bij slecht weer in de kerk) en eindigt in zaal Sekuurne waar een tijdelijke tentoonstelling van Danny De Lobelle loopt.

Ook onze Windeekse helden worden niet vergeten. Rond het monument van de gesneuvelden en aan het graf van Luitenant John Douglas Lightbody werden eind oktober de vlaggen en bloemen geplaatst.

In de etalage van Bazar St Antonius is tot eind november een kleine tentoonstelling te zien. Deze kwam tot stand dankzij schenkingen en het ter beschikking stellen van divers materiaal door de Fam. R. De Ganck – Eeckhout, M. en Fr. Van Doorselaere – De Groote, D. De Visscher, S. Meirsschaut, J-L De Moor, W. Crommelinck, A. Matthys, M. De Poortere, A. en E. Thienpont – De Waele, Prof. P. Taghon en Kunsthoeve Hof Van De Putte (Zegelsem).

11 November – Herdenking Wapenstilstand